بخش پشتیبانی

کد اپتیم خریداری شده و همچنین رمز عبور خود را در فرم زیر وارد کنید. این اطلاعات در همان روز نصب به شما مشتری گرامی تحویل داده شده است. سپس با کلیک بر "ارسال" وارد سیستم پشتیبانی شده می توانید اطلاعات خود را مشاهده نمایید.